Nasze metody

Jak działa dwujęzyczne przedszkole - Bałuty

Metody działania oferowane przez nasze dwujęzyczne przedszkole- Bałuty

Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz

metoda dzięki, której rozwijamy rozwój psychomotoryczny dziecka. Polega ona na zabawie, dzięki której dziecko poznaje symbole graficzne aktywizujące jego zmysły. Metoda ta ma ogromne znaczenie w procesie uczenia się czytania oraz pisania.

Metoda Krakowska

nauka czytania sylabami. Daje ona  doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

Metoda Labana

jest to gimnastyka twórcza, której założeniem jest wiązanie ruchu ze słowem, rytmem oraz muzyką. Stwarza ona dzieciom możliwość twórczego działania, dzięki różnorodności form ruchowych. Dziecko podczas zajęć jest jednocześnie autorem oraz aktorem.

Dziecięca Matematyka wg. koncepcji prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

jest to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Założeniem tej metody jest zapewnienie dzieciom sukcesów w nauce na dalszych etapach rozwoju.

Metoda Batii Strauss

metoda, której celem jest aktywne słuchanie utworów oraz wykonywanie prostych ruchów rytmicznych. Dzieci podczas zajęć prowadzonych tą metodą kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową oraz w sposób niewerbalny odkrywają różne aspekty dzieła muzycznego.

Arteterapia

jest to metoda rozwijająca sprawność manualną dziecka, w której posiada ono swoją własną przestrzeń do działania i twórczego rozwoju. 

Najlepsze metody oferuje nasze dwujęzyczne przedszkole - Bałuty

Kontakt

Prywatne dwujęzyczne przedszkole
- Bałuty w Łodzi
blisko centrum

Adres:

Nowopolska 5
91-716 Łódź

Adres:
Nowopolska 5
91-716 Łódź

Prawa autorskie © Przedszkole Mały Odkrywca. Strona wykonana przez​